Wij geven kinderen die opgroeien in armoede
Een dag om nooit te vergeten

Partners & Sponsoren

Voor het werk dat wij verrichten ontvangen we (nog) geen subsidies van de overheid of welke andere vorm van financiële ondersteuning dan ook. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van donaties en giften en ons werk alleen kunnen (blijven) doen dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, sponsoren, particulieren en bedrijven.

Wij zijn op zoek naar maatschappelijk betrokken ondernemers die met ons geloven in dit project. Die willen helpen een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kwetsbare kinderen, met als doel ze gewoon kind te laten zijn.

De Stichting The GiftBox werkt vanuit de overtuiging dat beschadigde kinderen weer gewoon kind moeten kunnen zijn. Wij zien het als onze missie om de belevingskwaliteit van deze kinderen, die zo beperkt zijn in hun kind zijn, te verbeteren. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke belevingsomgeving met uitdagende ontwikkelings-mogelijkheden, leermomenten en activiteiten die passen bij de leeftijd van het kind. Dit is echter een uitdaging die we niet alleen kunnen realiseren! Er is geld voor nodig, maar vooral support van Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, die zich aangesproken voelen door dit initiatief.

U kunt op verschillende manieren helpen de Stichting The GiftBox in de vaart te houden. Als Founding Member aan de basis staan van dit mooie project, als Partner betrokken zijn bij het project en zo meehelpen de naamsbekendheid  te vergroten of door een eenmalige of periodieke ondersteuning.

Ons uitgangspunt is dat er voor elke vorm van ondersteuning een gezamenlijk belang moet zijn. Wij bieden u daarom graag een reële weder prestatie aan, hiervoor hebben wij 3 mogelijkheden die wij graag in onderling overleg met U als Partner samenstellen

Mogen wij U ook als Partner verwelkomen? Neem dan even contact met ons op.