Wij geven kinderen die opgroeien in armoede
Een dag om nooit te vergeten

Programma

Het is belangrijk dat kinderen zich ook kind kunnen voelen. Door teruglopende budgetten zijn er voor kinderen binnen deze doelgroep echter nauwelijks nog “potjes” om eens iets leuks te kunnen doen. Zij voelen zich vaak geïsoleerd en ervaren meer dan eens dat hun leventje anders verloopt en er minder mogelijkheden voor ze zijn.

Wij vinden het belangrijk dat deze kinderen net als elk kind leuke ervaringen “buitenshuis” beleven. Daarom zullen we jaarlijks meerdere inspirerende en motiverende dagen gaan organiseren. Wij proberen deze te koppelen aan bijvoorbeeld vakantieperiodes, momenten in het jaar waarop veel kinderen leuke ervaringen hebben, die deze kinderen juist moeten missen. Deze dagen zullen zorgen voor een positieve stimulans van het fysieke en geestelijk welzijn van het kind, wat weer bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.